Redenen voor samenwerking

Wat zijn redenen om samen te werken en de cursus te organiseren?

Om vluchtelingen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland zijn veel partijen betrokken. Ieder vanuit zijn eigen expertise en doelstelling. Door in bepaalde levensgebieden samen te werken wordt de ondersteuning aan deze groep extra versterkt.

Dit geldt zeker in het geval van digitale zelfredzaamheid. Om wegwijs te worden op de websites van de overheid en het versterken van digitale vaardigheden kunnen bibliotheken, locaties van VluchtelingenWerk Nederland en gemeentes samenwerken om een cursusaanbod voor vluchtelingen aan te bieden. Redenen om deze samenwerking actief op te zoeken zijn bijvoorbeeld:

  • VluchtelingenWerk Nederland heeft als doel de zelfredzaamheid en participatie van vluchtelingen te vergroten. Digitale en financiële zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk onderdeel, als aanvulling op de maatschappelijke begeleiding.
  • De bibliotheek ondersteunt iedereen bij de ontwikkeling van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Zij kan met deze samenwerking haar rol als wegwijzer in de informatiesamenleving concreet invullen. .
  • De gemeente heeft als regievoerder van de nieuwe Wet Inburgering, de taak om er voor te zorgen dat vluchtelingen en andere nieuwkomers digitaal en financieel zelfredzaam worden. Dit ter bevordering van hun integratie maar ook om, later ,financiële problemen te voorkomen.
  • Met het verhogen van de digitale zelfredzaamheid wordt de inzet van andere partijen ondersteunt of versterkt. Denk aan de bestrijding van laaggeletterdheid in een regio of de inzet van thuisadministratie organisaties.

Het cursus aanbod ‘Werken met de e-overheid’ is opgezet om volwassenen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het online regelen van zaken met de digitale overheid. Bijvoorbeeld met het aanvragen van een DigiD en het leren gebruiken van de Berichtenbox van MijnOverheid of het aanvragen van een toeslag.

De cursus heeft als doel mensen vaardiger te maken en hen te helpen zelfstandig hun zaken met de overheid te regelen en zo meer gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

Het aanbod heeft ook een preventieve functie. Het helpt mensen te beoordelen hoe ze veilig kunnen internetten en hoe ze veilig hun DigiD kunnen gebruiken om zo tijdig hun eigen overheids- en financiële zaken te regelen. De cursus is niet bedoeld voor persoonlijk advies of hulp. Daarvoor wordt verwezen naar het spreekuur van VluchtelingenWerk of het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

De cursus ‘Werken met de e-overheid’ of andere begeleiding van digitale vaardigheden maakt geen wettelijk verplicht onderdeel uit  van het inburgeringstraject. Echter de toekomstige Wet Inburgering biedt ruimte om het als participatie aanbod in te passen in de verschillende inburgeringsroutes en dan met name aan de nieuwkomers die in de Z-route en B-1 route volgen. Daarnaast kan het cursusaanbod nu ook worden ingezet als onderdeel van het lokale integratie en participatiebeleid voor statushouders en andere nieuwkomers.

 

In de flyer Flyer Digisterker voor vluchtelingen vindt u een beschrijving van het cursusaanbod. Hiermee kunt u mogelijk geïnteresseerden wijzen op het bestaan van dit programma.