Contact

Stichting Digisterker

Hoofdvestiging
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
053 2030062

Contactpersoon
Chantal Venema
Dienstverlening en Relatiebeheer
chantal.venema@digisterker.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Landelijk Bureau
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
020 346 72 00

Contactpersoon
Corine van Egten
Landelijke Stafmedewerker Integratie
cvanegten@vluchtelingenwerk.nl