Over deze site

Hoe gebruik ik deze website?

Voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen, kan de Nederlandse maatschappij behoorlijk ingewikkeld zijn. Met name het doorgronden van de verschillende (digitale) overheidsdiensten is geen makkelijke opgave. Dit geldt ook voor vluchtelingen. Allerlei praktische en financiële zaken zoals huur- en zorgtoeslagen, zorgverzekering en inburgering moeten voornamelijk via internet geregeld worden. Hiervoor zijn taal- en digitale vaardigheden nodig die men (nog) onvoldoende beheerst.

Bibliotheken zetten zich al jaren in voor het digitaal vaardiger maken van burgers. Dit doen zij onder andere door het organiseren van de cursus ‘Werken met de e-overheid’. De cursus, ontwikkeld door Stichting Digisterker, zet in op het vergroten van de digitale zelfredzaamheid van burgers en maakt mensen wegwijs binnen de websites van de overheid.

In 2017/2018 hebben Stichting Digisterker en VluchtelingenWerk Nederland samen de aanpak ‘Digisterker voor vluchtelingen’ ontwikkeld. In deze aanpak wordt gebruik gemaakt van het reguliere educatiemateriaal van Digisterker waar bibliotheken een licentie op hebben. Veel van de websites die behandeld worden in het lesmateriaal zijn ook relevant voor vluchtelingen.

Voor een succesvol cursusaanbod zijn wel aanpassingen nodig. Belangrijk is om extra aandacht te besteden aan de voorbereiding, screening en toeleiding. Ook is het van belang dat docenten scherpe keuzes maken in de onderwerpen en dat voorbeelden zo relevant mogelijk zijn. Ook blijkt het vaak nodig om meer ondersteuning te bieden in de vorm van vereenvoudigde instructie, een tolk, meer tijd of extra begeleiding.

Om geïnteresseerde organisaties ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van dit aanbod hebben VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Digisterker deze website ontwikkeld.

Bibliotheken en VluchtelingenWerk-locaties kunnen vrij gebruik maken van alle beschikbare documenten.

Het materiaal is via bibliotheken ook beschikbaar voor eventuele andere lokale samenwerkingspartners.

Men kan op twee manieren gebruik maken van deze website:

  1. Als kenniswebsite
  2. Als vindplaats van allerlei ondersteuningsmateriaal voor coördinatoren en docenten. Deze kunt u zelf downloaden en printen

Het materiaal op de website is onderverdeeld in drie rubrieken:

  1. Alle informatie nodig voor het organiseren van de cursus. Deze informatie is terug te vinden bij de rubriek ‘Voor de cursus’
  2. Alle informatie nodig voor het uitvoeren van de cursus. Deze informatie is terug te vinden bij de rubriek ‘Tijdens de cursus’
  3. Alle informatie nodig voor het evalueren van de cursus. Deze informatie is terug te vinden bij de rubriek ‘Na de cursus’

U kunt het beste starten met het doornemen van de cursushandleiding.

De website kan op basis van uw praktijkervaringen worden uitgebreid en aangepast. Wilt u ervaringen delen? Neem dan contact op met Corine van Egten of Chantal Venema.

Corine van Egten, landelijke stafmedewerker Integratie, VluchtelingenWerk Nederland
cvanegten@vluchtelingenwerk.nl

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer, Stichting Digisterker
chantal.venema@digisterker.nl