Nodig bij uitvoering cursus

Wat is nodig voor de uitvoering van de cursus?

De cursus wordt verzorgd door getrainde cursusbegeleiders. Dit kunnen vrijwilligers zijn, medewerkers van de Bibliotheek en/of vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland. De docenten hebben de docententraining gevolgd via Stichting Digisterker.

  • De cursus neemt 4-6 bijeenkomsten in beslag (afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemers).
  • Er is 1 PC beschikbaar per cursist met up-to-date software en virusscanner.
  • De cursusruimte is ruim van opzet en maakt mogelijk dat mensen individueel kunnen werken, waarbij de privacy geborgd kan worden.
  • Er is de beschikking over een digibord of beamer en scherm en flip-over.
  • Er is beschikking over een veilige internetverbinding.
  • Geadviseerde groepsgrootte is 6-8 personen.
  • De cursus wordt met 2 begeleiders/docenten gegeven. Zij hebben de docententraining van Stichting Digisterker gevolgd en hebben bij voorkeur al ervaring met het programma.
  • De co√∂rdinerend begeleider van VluchtelingenWerk is betrokken bij het aanbod. Hij/zij heeft een begeleidende rol voor de cursisten en ondersteunt het aanbod op de achtergrond. Men kan hierbij denken aan het verzorgen van de introductie, het toezien op de aanwezigheid van cursisten, het aanwezig zijn bij het uitreiken van certificaten en het ondersteunen bij andere vragen die mogelijkerwijs kunnen ontstaan.
  • Afhankelijk van taalniveau van de cursisten is er ondersteuning van een (vrijwillige) tolk. Dit kan een voormalig cursist zijn die de training Vrijwillig tolken van VluchtelingenWerk Nederland heeft gevolgd. Deze rol kan ook gecombineerd worden met een van de andere functies zoals die van begeleider/docent. Hij/zij heeft dan ook de docententraining van Digisterker gevolgd.
  • Het is belangrijk dat het docententeam (en eventueel de tolk) goed op elkaar ingespeeld raken en dat men afspraken maakt over taak en rolverdeling.

Het is prettig als de groep samengesteld kan worden uit mensen die dezelfde taal spreken, maar dit is geen harde eis, zeker niet als de mensen al redelijk Nederlands spreken.