Mogelijke locaties cursus

Wat zijn mogelijke locaties voor de cursus ‘Werken met de e-overheid’?

Er zijn verschillende locaties die voor de hand liggen. De keuze hangt af van de lokale mogelijkheden, lokale samenwerking en de beschikbare faciliteiten en afstanden.

  • De bibliotheek, waar ook het reguliere Digisterker-cursusaanbod plaatsvindt.
  • De leslokalen van VluchtelingenWerk of de locatie waar ook spreekuur gehouden wordt.
  • Een welzijnslocatie die centraal ligt.
  • Een combinatie van locaties: bijvoorbeeld introductie en kennismaking vindt plaats bij VluchtelingenWerk, waarna mensen uitgenodigd worden om samen naar de bibliotheek te komen voor de cursus. Een andere mogelijkheid is om de cursus bij VluchtelingenWerk te doen maar af te sluiten met een bezoek aan de bibliotheek om te wijzen op de oefen- en ondersteuningsmogelijkheden daar.
  • Andere mogelijkheden zijn een welzijnslocatie die centraal ligt of de leslokalen van een betrokken taalschool.