Stappenplan opzet cursus

Organisatie van het aanbod

Op basis van de ervaringen uit de pilot is het document Stappenplan opzet van een cursus opgesteld.

Voor het vergroten van draagvlak binnen de eigen organisaties raden we aan om ook te investeren in kennismaking onder de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland en de Bibliotheek. Men krijgt op deze manier meer inzicht in elkaars praktijk en expertise, wat het aanbod alleen maar ten goede komt.