Didactische competenties docent/tolk

Welke competenties zijn belangrijk voor cursusleiders?

Om de cursus te geven is voor de docent kennis van het Digisterkerprogramma en algemene kennis van de e-overheid en de computer één van de voorwaarden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat men affiniteit met de doelgroep heeft.

Meestal beschikt de bibliotheek al over docenten vanuit het reguliere cursusaanbod (vrijwilligers of medewerkers in dienst bij de bibliotheek). Maar bij deze docenten is de doelgroep vluchtelingen vaak relatief onbekend. Vandaar dat de vaardigheid om les te geven aan mensen met een taalbarrière niet automatisch aanwezig is. Voor deze docenten is het fijn om iemand met ervaring met de doelgroep samen te werken, zeker bij de start van de samenwerking.

Bibliotheek en VluchtelingenWerk zouden samen kunnen kijken wie binnen hun vrijwilligers- of medewerkersbestand beschikt over de persoonlijke en didactische competenties om dit aanbod te kunnen verzorgen en daar gericht mensen voor benaderen. Bij voorkeur streeft men naar een vast docentenkoppel of team voor de doelgroep vluchtelingen. Een mooie combinatie is bijvoorbeeld een (geroutineerde) Digisterker-docent, een klassenassistent van VluchtelingenWerk en een tolk.

VluchtelingenWerk pleit voor het inzetten van een vrijwilliger met een vluchtelingenachtergrond en deze op te leiden tot tolk en tot tweede docent.

Waar zou men docenten en tolken kunnen werven?

  • Door gericht mensen te vragen binnen het eigen (vrijwillig) medewerkersbestand.
  • Bij voormalig vluchtelingen die goed geïntegreerd zijn en de taal spreken.
  • Door gezamenlijk een profiel op te stellen en uit te zetten bij onder andere vrijwilligerscentrales.

Ter ondersteuning is er een Functieprofiel docent opgesteld, alsook een Functieprofiel tolk. Deze profielen kunnen als voorbeeld gebruikt worden voor de werving van docenten en vrijwillige tolken.