Onderwerpen cursus

Welke onderwerpen worden aangeboden in de cursus?

Het werkboek voor de cursus ‘Werken met de e-overheid’ is modulair samen te stellen. Sommige onderdelen zijn een vast onderdeel van de cursus, andere onderdelen zijn optioneel. Docenten kunnen samen met de teamleider of coördinerend vrijwilliger van VluchtelingenWerk bepalen welke hoofdstukken en onderwerpen zinvol en actueel zijn voor de doelgroep en welke weggelaten kunnen worden. Speciaal voor cursisten die nog bezig zijn met hun inburgeringstraject hebben VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Digisterker de module ‘Mijn Inburgering’ ontwikkeld en beproefd. Daarnaast zijn onderdelen als ‘Mijn OV-chip’, ‘Sms-controle’ en ‘Digid app’ waardevolle oefeningen om toe te voegen aan het lesplan. Dit kan veel vragen oproepen.

Deelnemers hebben in principe al een DigiD aangevraagd met hulp van VluchtelingenWerk. Als ze toch geen DigiD hebben of de inloggegevens niet meer weten dan kan men in de cursus een nieuw DigiD aanvragen.

Normaal neemt een cursus ‘Werken met de e-overheid’ zo’n vier bijeenkomsten in beslag. Uit de pilots is gebleken dat een tijdinvestering van vijf tot zes bijeenkomsten voor de doelgroep vluchtelingen passender is. Men heeft dan meer tijd voor oefenen, uitleg en leestijd. Dit vraagt om een aangepast werkboek en lessenplan. Op basis van de ervaringen uit de pilots is er een Advies samenstelling lesmateriaal en lessenplan opgesteld.