PR-materiaal voor doelgroep

Welke pr-middelen zijn er om vluchtelingen te informeren over het aanbod?

Om vluchtelingen te attenderen op het aanbod zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

De volgende materialen zijn beschikbaar:

  • Een voorbeeld van een eenvoudige uitnodigingsbrief
  • De informatiefolder ‘Ik log in met mijn DigiD’. Deze is mogelijk gemaakt met hulp van de Koninklijke Bibliotheek

De folder ‘Ik log nu zelf in met DigiD’ is beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Engels. Via de map ‘Digisterker’ in de toolkit Marketing op de bibliotheeksite Portal landelijke huisstijl kunnen bibliotheken deze folder downloaden en deze lokaal aan hun partners beschikbaar stellen: www.landelijkehuisstijl.nl.

De pr-middelen zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van de landelijke huisstijl van VluchtelingenWerk Nederland, de landelijke huisstijl van de Bibliotheek en die van Digisterker. De folder is op A5-formaat en dubbelzijdig. Het is mogelijk om eigen logo’s en contactadressen in te voegen.

De toeleiding kan het beste in handen zijn van de maatschappelijk begeleiders bij VluchtelingenWerk of de trajectbegeleiders van de gemeente. Zij kunnen het aanbod opnemen in de onderwijsroute en of eigen participatieactiviteiten. Ook kan men de doelgroep informeren tijdens een gezamenlijke kennismaking of informatiemoment, bijvoorbeeld aansluitend op een taalles of tijdens een participatieverklaringsworkshop.

In onderstaand overzicht staat een globaal communicatieplan beschreven. Natuurlijk kan hier lokaal van afgeweken worden of kunnen bepaalde stappen samengevoegd worden.

Wanneer Wat Wie Middelen
4-6 weken voor start Werving van deelnemers (eventueel geschikt moment voor screening) Maatschappelijke begeleiders VluchtelingenWerk, trajectbegeleiders gemeente of docenten Inburgering Flyer*

Vragenlijst*

3 weken voor start Inschrijven van deelnemers/opstellen namenlijst Maatschappelijk begeleiders VluchtelingenWerk,
trajectbegeleiders gemeenten of
Bibliotheek-/Digisterkerdocenten
Persoonlijk

Vragenlijst*

2 weken voor start Uitnodiging aan beoogde deelnemers Coördinerend begeleider VluchtelingenWerk en/of Bibliotheek Uitnodigingsbrief*
Voor elke bijeenkomst Attenderen Coördinerend begeleider Sms/WhatsApp
Achteraf Lokale krant/nieuwswebsites Bibliotheek en coördinerend begeleider Persbericht of interview met wethouder
*Deze middelen zijn ontwikkeld gedurende de pilots en zijn vrij beschikbaar via deze website.