Veranderopgave Inburgering 2022

Meer over de veranderopgave Inburgering 2022

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de nieuwe wet Inburgering in werking. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering. Dat biedt kansen voor vluchtelingenwerkpartners en bibliotheken om samen aanbod te organiseren.

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe inburgerwet? Dan kunt u op verschillende overheidswebsites informatie vinden, zoals rijksoverheid.nl. Bijvoorbeeld over het nieuwe inburgeringsstelsel of over de begeleiding en ondersteuning bij inburgering richting het nieuwe stelsel.

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft in 2019 een notitie uitgebracht over de financiële zelfredzaamheid van statushouders gericht op gemeenten en noemt de aanpak Digisterker voor vluchtelingen als mogelijke bouwsteen in het lokale aanbod.

Wilt u zich voorbereiden op de nieuwe wet? Probiblio heeft een stappenplan Inburgering gemaakt en een handleiding routekaart Inburgering om met gemeenten het gesprek aan te gaan. De link van de site van Probiblio waar de documenten staan, vindt u hier.