Ondersteuning docent/begeleider

Hoe worden de begeleiders/docenten ondersteund?

Docenten die (gaan) werken met het materiaal van Digisterker dienen allemaal een docententraining rondom privacy gevolgd te hebben bij Stichting Digisterker. Zij worden opgenomen in het certificeringsregister van Digisterker.

Vanuit privacy-oogpunt is het zeer wenselijk dat (assistent)docenten en tolken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben overlegd aan de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Sinds april 2018 kunnen vrijwilligers van bibliotheken en van VluchtelingenWerk Nederland een gratis VOG aanvragen. Zie voor de voorwaarden: www.gratisvog.nl.

Natuurlijk kan men ook besluiten om vanuit de eigen organisatie deskundigheidsbevordering aan te bieden. Zowel VluchtelingenWerk als de bibliotheek kunnen, ieder vanuit hun eigen expertise, bijdragen aan het verhogen van de vaardigheden van (bestaande) cursusleiders door:

  • Aanvullende trainingen aan te bieden, zoals de training Interculturele communicatie en de training Vrijwillig tolken of de eerdergenoemde docententraining van Digisterker.
  • Aanvullend een informatiebijeenkomst te organiseren waar voorlichting en informatie gegeven wordt met betrekking tot de doelgroep vluchtelingen.
  • Docenten te ondersteunen met een train-de-trainerprogramma. Hiermee worden beoogde docenten voorbereid op het geven van Digisterker-cursussen aan vluchtelingen.