Aan de slag met…

Train-de-trainer: aan de slag met Digisterker voor vluchtelingen

Train-de-trainer-aanbod
Om goed voorbereid aan de slag te gaan met deze doelgroep is er nu de mogelijkheid voor bibliotheken én de lokale afdelingen van Vluchtelingenwerk om een train-de-trainer-aanbod af te nemen.

De trainingen worden verzorgd door Haaselnoot Advies & Ondersteuning en/of VluchtelingenWerk Nederland.

Het train-de-traineraanbod is bedoeld voor coördinatoren van Bibliotheken, teamleiders van VluchtelingenWerkafdelingen en (toekomstige) cursusbegeleiders. De trainingen zijn niet verplicht maar dienen ter ondersteuning. Met dit aanbod willen Stichting Digisterker en VluchtelingenWerk Nederland (vrijwillige) docenten en begeleiders helpen om zich goed op de cursus én op deze doelgroep voor te bereiden. We gaan er daarbij vanuit dat men de docententraining van Digisterker al heeft doorlopen en men al (enigszins) bekend is met het educatieprogramma van Digisterker.

Omdat gebleken is dat lokale samenwerking van grote meerwaarde is, staat dit aanbod uitdrukkelijk ook open voor eventuele andere organisaties die een rol hebben in de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Binnen het train-de-trainer-aanbod Digisterker voor vluchtelingen bieden we drie mogelijke ondersteuningstrajecten, die op basis van de lokale behoefte kunnen worden afgenomen. Hierbij is maatwerk mogelijk.

1. Kennismakingsbijeenkomst Aanpak Digisterker voor Vluchtelingen

Inhoud: deze bijeenkomst dient als start-up en wordt verzorgd door een ervaren trainer met persoonlijke ervaring in het werken met deze doelgroep. Zij is bekend met de aanpak Digisterker voor vluchtelingen en de hierbij horende materialen. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de trainer het beschikbare programma-materiaal met de aanwezigen en ondersteunt zij coördinatoren/teamleiders en cursusbegeleiders bij de voorbereiding van het aanbod. Ook deelt zij tips en adviezen uit de praktijk en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deze bijeenkomst kan men zelf concreet aan de slag met de verdere invulling!

Voor: (ervaren) Digisterker-docenten* en vrijwilligers van VluchtelingenWerk** en eventuele tolken

Duur: 1 dagdeel* van 3 uur

Aanwezigheid coördinator Digisterker/aandachtsfunctionaris Vluchtelingenwerk: gewenst

Benodigdheden: de opdrachtgever(s) draagt zorg voor geschikte ruimte, koffie/thee, beamer en scherm en eventuele ureninzet van eigen medewerkers

Aantal deelnemers: maximaal 12

Locatie: in-company

Kosten: 225 euro per bijeenkomst exclusief reis-en parkeerkosten

Aanbieder: via Haaselnoot Ondersteuning & Advies

Contact gegevens: 06- 46384535 / Haaselnoot@outlook.com

*Indien de kennismakingsbijeenkomst nog gecombineerd moet worden met een reguliere Digisterkerdocententraining, dan dient men rekening te houden met een tijdsinvestering van 2 dagdelen.
**Daar waar VluchtelingenWerk wordt genoemd kan dit in voorkomende gevallen ook een andere lokale organisatie zijn die de maatschappelijke begeleiding voor statushouders uitvoert.

2. Digisterker voor vluchtelingen: Ondersteuning bij uitvoering

Inhoud: met dit aanbod krijgt het beoogde docententeam ondersteuning van een ervaren trainer bij de uitvoering van de cursus Digisterker voor vluchtelingen. Na een eerste kennismakings- en voorbereidingsbijeenkomst met het docententeam, draait de trainer mee in de door de Bibliotheek en VluchtelingenWerk georganiseerde cursus in de rol van cursusleidster of als ondersteuner. Na deze grondige ondersteuning in de praktijk kan het team zelfstandig verder met het geven van vervolgcursussen.

Voor: (ervaren en onervaren) Digisterker-docenten en vrijwilligers van VluchtelingenWerk die graag begeleiding bij de uitvoering wensen voordat zij zelfstandig de cursus gaan geven aan de doelgroep vluchtelingen

Duur: één lokale voorbereidingsbijeenkomst van 2 uur, gevolgd door de uitvoering van de cursus. Het aantal gewenste dagdelenondersteuningen van 2,5 uur per keer wordt onderling afgestemd

Benodigdheden: de Bibliotheek en VluchtenlingenWerk-organisatie dragen zorg voor geschikte ruimte, koffie/thee, beamer en scherm, Digisterker-werkboeken en eventuele ureninzet van eigen medewerkers

Aanwezigheid coördinator Digisterker/aandachtsfunctionaris VluchtelingenWerk: alleen gewenst bij de voorbereidende bijeenkomst

Planning: in onderling overleg

Locatie: in-company

Kosten: 200 euro per bijeenkomst exclusief reis-en parkeerkosten

Aanbieder: viai Haaselnoot Ondersteuning & Advies

Contact gegevens: 06- 46384535 / Haaselnoot@outlook.com

Zie ook: https://www.overijsselsebibliotheken.nl/nieuwsoverzicht/digisterker-voor-nieuwkomers-succesvolin-enschede

3. Training interculturele communicatie van VluchtelingenWerk Nederland

Inhoud: als je een aanbod wilt organiseren voor vluchtelingen of statushouders vraagt dit kennis en inzicht in de eventuele culturele verschillen. Het vraag ook om begrip voor de uitdagingen waar deze mensen voor staan in een nieuw land. Wil je graag dat je vrijwilligers, medewerkers en docenten meer handvatten hebben om met deze doelgroep te communiceren? Overweeg dan het volgen van een in-company training Interculturele communicatie voor medewerkers.

Voor: Digisterker docenten, (digiTaalhuis-) vrijwilligers, front officemedewerkers van bibliotheken

Duur: 1 dagdeel van 3 uur

Benodigdheden: de opdrachtgever(s) draagt zorg voor geschikte ruimte, koffie/thee, beamer en scherm

Aantal deelnemers: in onderling overleg

Locatie: in company

Kosten: 600 euro inclusief reiskosten, reistijd en lesmateriaal

Aanbieder: VluchtelingenWerk Nederland; voor meer informatie: cvanegten@vluchtelingenwerk.nl

Wilt u deze webpagina als pdf downloaden en het nog eens rustig nalezen? Klik dan hier voor het document.